Přihláška campy

Přihlašování na PARKOUR4U CASTLE CAMP 2020 ZAHÁJENO!

VOLNÁ MÍSTA!!!

Ulice, č. p., město, PSČ
Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p., město, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána faktura za pobyt s dalšími informacemi.
Uveďte jméno, vztah k dítěti a telefon na jinou kontaktní osobu, pokud v době tábora nebude zákonný zástupce k zastižení, např. při dovolené rodičů v zahraničí apod.
Sleva 500,- Kč pouze pro členy SK Parkour Academy Plzeň, kteří mají uhrazený členský příspěvek na školní rok 2019/2020.
Pokud budete tábor hradit prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele, uveďte jeho název, IČO, DIČ, adresu, popř. kontaktní email pro zaslání faktury do poznámky. Možnost úhrady na 2 splátky - 1. splátka splatná do 10 dnů, 2 splátka splatná do 31.5. daného roku.
Uveďte, prosím, veškeré zdravotní či výchovné problémy, o kterých by měl zdravotník a výchovný personál tábora vědět, např. co dítě nejí, alergie, noční děsy, fóbie apod.. Zneužití poskytnutých údajů je vyloučené!!!
Uveďte s kým má být Vaše dítě na chatce popř. v oddíle. Pokud má na táboře kamaráda a bude to možné vzhledem ke skladbě dětí a věku, Vašemu přání vyhovíme.
Zde můžete připsat dodatečné informace a dotazy, např. uveďte, že máte nárok na věrnostní slevu. V případě platby prostřednictvím zaměstnavatele zde uveďte fakturační údaje.
Vyplněním a odesláním el. přihlášky dává odesílatel organizaci Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb. Zároveň dává najevo, že se seznámil se Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.