PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

#PARKOUR4U 2020       

20. – 24.7.2020

27. – 31.7.2020

10. – 14.8.2020

17. – 21.8.2020

Přihlašování od 1. 2. 2020!

Kde: Aktivity centrum Krašovská, Krašovská 30, Plzeň-Lochotín  

Cena: 2.900,- Kč

V ceně je zahrnut teplý oběd, ovocná svačina, pitný režim, odborný pedagogický dozor, smysluplný program se zaměřením na sportovní aktivity, úrazové připojištění.

Příměstské tábory budou probíhat vždy od 8:00 do 17:00 hod.

Režim dne a program vhodný pro děti od 6 do 10 let (max. kapacita 30 dětí na jeden termín!)

Program: Budeme si s dětmi hrát, povídat, chodit hodně ven do blízkého lesa a na super parkourové hřiště nebo dětské hřiště, které je v blízkosti areálu. Také si vyzkoušíme spoustu sportovních aktivit a budeme se trochu vzdělávat při setkáních s pracovníky bezpečnostních sborů (Hasiči, Městská policie apod.). Děti čekají min. 2 dny plné tréninku parkouru –  3 hodiny tréninku denně rozděleno na dopolední a odpolední část (parkourové hry, rozehřátí, posilování, strečink, nácvik parkourových technik).

Dopolední plánované aktivity:
sportovní kolektivní hry (fotbal, floorball apod.), sportovní hrátky v tělocvičně i venku (opičí dráha přes překážky), návštěva hasičské zbrojnice, návštěva Městské policie, výlet na raftech.

Pořadatel si vyhrazuje právo program měnit v závislosti na skladbě dětí (věk, kluci, holky) a na počasí!

Možnost přihlášení on-line na našich stránkách od 1.2.2020!     PŘIHLÁŠKA 

Příměstské tábory se řídí platnými Smluvními podmínkami. Výjimkou oproti klasickým táborům je potvrzení od lékaře, které nebudeme u příměstských táborů vyžadovat.